6,825,368 unikalnych wizyt
Language @mosphere
Language @mosphere” to projekt, w którym bierze udział
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.
Projekt trwał od stycznia 2012 r. do października 2012 r.

Inspiracją do napisania i realizowania projektu „Language @mosphere” był fakt, że jako szkoła posiadamy partnerów z pięciu krajów europejskich i pozyskaliśmy środki z programu POKL „Stacja Edukacja”. Te dwa czynniki sprawiły, iż zrodził się międzynarodowy projekt interdyscyplinarny i językowy, którego założeniami było nauka języka obcego z wykorzystaniem nowych technologii, zintegrowane kształcenie językowe, nieformalna i pozaformalna nauka języka angielskiego.

W ramach projektu założono następujące działania:

1. Stworzenie trzech wirtualnych klas tematycznych z wykorzystaniem Platformy Edukacyjnej Librus:
a) Klasa 11 osobowa, (uczniowie w wieku 10 lat), realizująca nauczanie zintegrowane z językiem angielskim o nazwie „Stacja- Edukacja - w niej ukryty jest skarb”, opiekun: Agnieszka Drobna,
b) Klasa 10 osobowa (uczniowie w wieku 12 lat), realizująca materiał języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych językowo, opiekun Katarzyna Gruchel,
c)Klasa 10 osobowa (uczniowie w wieku 10 lat), zajmująca się rozwiązywaniem nietypowych zadań matematycznych o nazwie „MATNET- Matematyka w sieci”, opiekun: Marek Krybus

2. Nawiązanie kontaktu online z partnerem zagranicznym, wspólne podnoszenie kompetencji interdyscyplinarnych, matematycznych i językowych z wykorzystaniem platformy (kontakt online, czat, e- mail). Dodatkowo stworzono pięć dodatkowych kont do wykorzystania przez uczniów z Walii.

3. Wspólne rozwiązywanie zadań językowych i matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcenie kompetencji przedmiotowych i językowych. Wirtualny nauczyciel w swojej wirtualnej klasie dobiera materiał dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów z danego przedmiotu. Uczniowie poszukują rozwiązań we własnym zakresie, a cotygodniowe spotkania online z nauczycielem przez szklany ekran umożliwiają sprawdzenie wyników. Ważnym punktem działań w projekcie jest możliwość skonfrontowania naszego sposobu myślenia i rozwiązywania problemów z uczniami innego kraju. Podczas pierwszego spotkania online uczniów polskich i walijskich na platformie doszło do poznania i rozwiązywania zadań matematycznych. Kolejnym razem uczniowie pracowali na krótkich, prostych tekstach w języku angielskim z ukrytymi błędami. Zadaniem uczniów było ich znalezienie i poprawienie. Dzisiejsi uczniowie potrzebują umiejętności poszukiwania, interpretacji i rozumienia informacji pochodzących z różnych źródeł. Stojąc naprzeciw tym wyzwaniom stworzyliśmy możliwość komunikowania się i samodzielnego nabywania wiedzy.

Uczniowie wykonują ćwiczenia sprawdzające i testy w języku angielskim z użyciem tablicy interaktywnej , prowadzą tradycyjną korespondencję listowną, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie poprzez spotkania online , spotykają się na czacie z rówieśnikami z Walii, dyskutują w języku angielskim, wspólnie poszukują rozwiązań matematycznych problemów, pracują z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Librus , używają platformy jako narzędzia do komunikowanie się z rówieśnikami i nauczycielem bez względu na czas i miejsce, nie tylko na tematy naukowe.

Dla ucznia kształcenie to nie tylko uczenie się podczas lekcji, nawet tych najciekawszych prowadzonych z wykorzystanie tablicy interaktywnych, ale samodzielne zdobywanie wiedzy między innymi przy wykorzystaniu w praktyce komunikatorów, Internetu, czatu.

Link do platformy Edukacyjnej Librus: https://platforma.librus.pl/logowanie

Agnieszka Drobna i Katarzyna GruchelPrzedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu w osobach: Beata Stępień, Katarzyna Gruchel oraz Agnieszka Drobna uczestniczyli w ceremonii wręczenia nagród w konkursie na najlepszy projekt dotyczący innowacyjnych metod nauczania języków obcych.
Wręczenie certyfikatów i nagród odbyło się w Warszawie, 24.09.2012, podczas międzynarodowej konferencji „Nowe technologie i media społecznościowe w kształceniu językowym” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła znalazła się w gronie 15 laureatów z całej Polski z projektem interdyscyplinarnym „Language @mosphere”. Projekt ten realizowany w SP1 integruje treści przedmiotowe z językiem obcym z wykorzystaniem nowych technologii tj. platformy edukacyjnej. Koordynatorami projektu są Agnieszka Drobna i Katarzyna Gruchel. Szkoła otrzymała certyfikat europejskiego znaku jakości w edukacji językowej – European Language Label oraz nowoczesny tablet do wykorzystania w pracy w szkole.