5,078,682 unikalnych wizyt
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Facebook
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Sekretariat

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Uczeń miesiąca
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Koła zainteresowań
Mój bezpieczny Internet
Ciekawostki hiszpańskie
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog


Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Raporty z ewaluacji
ISO 14001

Kontakt z adminem
Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Szlachetna paczka
Zachowaj trzeźwy umysł
Okulary dla Afryki
Pedagog radzi
Reforma edukacji
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Twórcy i Odkrywcy
Kreatywni z Ostroga
UKS Ikar
Losowa Fotka
Najchętniej pobierane
Nauczanie zintegrowane 65199
Audacity 4788
Język polski 4692
Photo Filtre 4362
Raport 2012r. 3730
Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców SP1:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Marzena Korzonek
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców- Joanna Kuliga-Leszczyńska
Sekretarz Rady Rodziców- Ewa Nowak
Skarbnik Rady Rodziców- Beata Nowakowska

UCHWAŁA Nr 1/2016/2017 w sprawie wyboru Zarządu Rady Rodziców.

UCHWAŁA Nr 1/2017/2018 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Rodziców.

DANE KONTAKTOWE:

W sprawach dotyczących działalności Rady Rodziców:
Przewodnicząca, e-mail: korzonekmarzena@gmail.com

W sprawach finansowych Rady Rodziców:
Skarbnik, e-mail: butika@o2.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:
13 8475 0006 2001 0010 1677 0001
Bank Spółdzielczy w Raciborzu


Szanowni Państwo

Rada Rodziców SP1 działa na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu z dnia 10.11.2009 roku, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 23.10.2017 roku.

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły, reprezentującym ogół rodziców uczniów szkoły. Kadencja Rady trwa 3 lata, a jej członkowie pełnią funkcje honorowo. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 (Prawa oświatowego)
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze: 

-z dobrowolnych składek rodziców, 
-z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, 
-z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców, 
-z innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki finansowe m.in. na:

-pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży lub podręczników,
-dofinansowywanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,
-sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
-nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych,
-sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespoły artystycznego lub sportowego szkoły,
-zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
-wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
-finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

Wspieranie działań statutowych Rady Rodziców jest możliwe przez cały rok poprzez dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców 13 8475 0006 2001 0010 1677 0001 (Bank Spółdzielczy w Raciborzu), do czego zachęcamy nie tylko rodziców, ale również inne osoby, instytucje, organizacje i fundacje.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty dotyczące bieżącej działalności Rady Rodziców, sprawozdania finansowe oraz zestawienie kompetencji Rady Rodziców przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Marzena Korzonek


Kompetencje Rady Rodziców.
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016.
Podsumowanie jarmarku 2016r.
Rozliczenie jarmarku 2016r.
Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2016/2017.
Plan finansowy na rok szkolny 2017/2018.
Jesteśmy OK!
e-Dziennik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Kodowanie 2017
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
Stop cyberprzemocy!
Ankieta
Wakacje

lubię,

bardzo lubię

uwielbiam

nie mogę bez nich żyć

jakoś przeżyjemy

nie mogę się doczekać

są fantastyczne

są nudne

wolę chodzić do szkoły

inne.