4,604,319 unikalnych wizyt
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Facebook
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Sekretariat
Druki do wypełnienia

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Uczeń miesiąca
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Koła zainteresowań
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Zgłoszenie na stołówkę
Rezygnacja z obiadów
Tygodniowy jadłospis
Receptury potraw

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Plan pracy wychowawczej
Plan pracy profilaktycznej
Wykaz podręczników
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Raporty z ewaluacji
ISO 14001

Kontakt z adminem
Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Szlachetna paczka
Zachowaj trzeźwy umysł
Okulary dla Afryki
Pedagog radzi
Reforma edukacji
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Twórcy i Odkrywcy
Losowa Fotka
Najchętniej pobierane
Nauczanie zintegrowane 55292
Sprawdzian kompetenc... 9464
Sprawdzian kompetenc... 6439
Audacity 4408
Photo Filtre 3990
Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców SP1 od roku szkolnego 2016/2017:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Marzena Korzonek
Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców- Joanna Kuliga-Leszczyńska
Sekretarz Rady Rodziców- Małgorzata Malinowska
Skarbnik Rady Rodziców- Beata Nowakowska

UCHWAŁA Nr 1/ 2016/2017 w sprawie wyboru Zarządu Rady Rodziców.

DANE KONTAKTOWE:

W sprawach dotyczących działalności Rady Rodziców:
Przewodnicząca, e-mail: korzonekmarzena@gmail.com

W sprawach finansowych Rady Rodziców:
Skarbnik, e-mail: butika@o2.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:
13 8475 0006 2001 0010 1677 0001
Bank Spółdzielczy w Raciborzu


Szanowni Państwo

Rada Rodziców SP1 działa m.in. na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156) oraz Regulaminu rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu z dnia 10.11.2009 roku.

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły, reprezentującym ogół rodziców uczniów szkoły. Kadencja Rady trwa 3 lata, a jej członkowie pełnią funkcje honorowo.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
-występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
-uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki
-opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, -opiniowanie przyjętego przez radę pedagogiczną programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników
-opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze:
-z dobrowolnych składek rodziców,
-z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
-z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
-z innych źródeł.

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki finansowe m.in. na:
-pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży lub podręczników,
-dofinansowywanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,
-sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
-nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych,
-sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespoły artystycznego lub sportowego szkoły,
-zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
-wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
-finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

Wspieranie działań statutowych Rady Rodziców jest możliwe przez cały rok poprzez dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców 13 8475 0006 2001 0010 1677 0001 (Bank Spółdzielczy w Raciborzu), do czego zachęcamy nie tylko rodziców, ale również inne osoby, instytucje, organizacje i fundacje.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty dotyczące bieżącej działalności Rady Rodziców oraz sprawozdania finansowe.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Rady Rodziców
Marzena Korzonek


Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016.
Podsumowanie jarmarku 2016r.
Rozliczenie jarmarku 2016r.
Jesteśmy OK!
e-Dziennik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
Stop cyberprzemocy!