Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Dodane przez admin dnia Sierpień 22 2021 14:44:03
Znamy już kalendarz roku szkolnego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć zostaną podane później, po podjęciu stosownej uchwały.

Pozostałe punkty kalendarza przedstawiam poniżej...


Treść rozszerzona
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022


1 września 2021 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 - 31 grudnia 2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna.

14 – 27 lutego 2022 r. - Ferie zimowe.

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. - Wiosenna przerwa świąteczna.

Egzamin ósmoklasisty:

1. Język polski - wtorek, 24 maja 2022, godz. 9.00,
2. Matematyka - środa, 25 maja 2022, godz. 9.00,
3. Jezyk obcy - czwartek, 26 maja 2022, godz. 9.00.

24 czerwca 2022 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 7 dni.
W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu są:

12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24 - 26 maja 2022 r. (egzaminy ósmoklasistów)
17 czerwca 2022 r.


W tych dniach w szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.