Poczytaj mi, proszę.
Dodane przez admin dnia Czerwiec 10 2016 00:00:00

Treść rozszerzona


Przykłady audiobooków dla dzieci

Bajki dla dzieci

Cała Polska czyta dzieciom

Książki ze "Złotej listy"

Bajki na dobranoc


PROKLAMACJA PROGRAMU „ALL OF EUROPE READS TO KIDS”
(„CAŁA EUROPA CZYTA DZIECIOM”) (fragmenty)


Wobec obserwowanego zjawiska wypierania przez media elektroniczne zainteresowania książką
i czytaniem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (ok. 20% młodzieży krajów europejskich to
funkcjonalni analfabeci) uważamy, że powszechne przywrócenie/wprowadzenie obyczaju głośnego
czytania dzieciom w domach oraz we wszystkich instytucjach oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczych może skutecznie zapobiec analfabetyzmowi i regresowi kulturalnemu naszych
społeczeństw. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób, organizacji pozarządowych oraz instytucji
odpowiedzialnych za wychowanie i edukację młodego pokolenia o wprowadzanie i wspieranie
programów służących promocji codziennego głośnego czytania dzieciom i młodzieży

20 minut dziennie. Codziennie!
Tak, by czytanie kojarzyło się dziecku zawsze z radością, nigdy z przymusem, karą czy nudą!


Korzyści z codziennego czytania dzieciom:
Codzienne czytanie dziecku na głos - co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających
rodzin, przedszkoli i szkół:

1. zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka - miłości, uwagi, stymulacji itp.
2. buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
3. wspiera rozwój psychiczny dziecka,
4. wzmacnia jego poczucie własnej wartości
5. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
6. przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
7. uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
8. rozwija wyobraźnię
9. poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
10. ćwiczy pamięć
11. przynosi ogromną wiedzę ogólną
12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
13. uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
14. rozwija poczucie humoru
15. jest znakomitą rozrywką
16. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
17. jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
18. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
19. jest profilaktyką działań aspołecznych
20. kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

Cały tekst Proklamacji dostępny tutaj