6,825,381 unikalnych wizyt
Wytyczne dla klas 1-3
Bezpieczna szkoła

Procedury bhp-18.01.2021
Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Sprawdź stan powietrza
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Terminarz konkursów
Terminarz wydarzeń
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Wejdź i zobacz!Zobacz dział Edukacja


Przejście na stronę Stowarzyszenia
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1
Podsumowanie akcji Szkoła w Ruchu

OBSZAR 1
W obszarze I zrealizowane zostały następujące zadania:


1. Zajęcia dydaktyczne na placu zabaw.
2. Nauka pływania dla klas I-III.

Zajęcia na szkolnym placu zabaw :
W teren po sprawność i zdrowie- radosny ruch w plenerze.

Szkolny plac zabaw to naprawdę radosne miejsce dla naszych uczniów. Pozyskaliśmy go w ramach programu rządowego „Radosna szkoła“. Miejsce to umożliwia uczniom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Jest miejscem do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych i ciekawych lekcji ( np.: pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków czy zwisów). Wyposażony jest w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, oraz kolorowe huśtawki. O jakości placu zabaw świadczy to iż jest ono:
• zgodne w 100% z wymaganiami MEN
• dostosowane do potrzeb dzieci w wieku wczesnoszkolnym
• bezpieczne, wysokiej jakości i trwałe w użyciu
• zróżnicowane, aby rozwijać wiele ważnych umiejętności
• kolorowe i atrakcyjne
Plac zabaw „Szkoły na Ostrogu“ to radosne miejsce, gdzie rozwijamy wszelkie umiejetności ruchowe i propagujemy aktywnosc fizyczną.

Nauka pływania w „Szkole na Ostrogu”-
Pływanie – sport całego życia i aktywna forma wypoczynku.

Lekcje nauki pływania na basenie to już nasza długoletnia tradycja. Zapoczątkowane zostały w 1989 roku. To już 25 lat. W tym czasie nauką pływania objętych zostało ponad 3500 uczniów. 80% uczniów kończy naukę pływania zdobyciem karty pływackiej.

Lekcje pływania to wszechstronne oddziaływanie na organizm ucznia; poprawa jego stanu zdrowia; ciekawa forma spędzania czasu wolnego, rozrywki, relaksu; zapewnienie sobie i innym bezpiecznego przebywania nad wodą, a tym samym przeciwdziałanie wypadkom.
To również : oswojenie z wodą, nabycie umiejętności pływackich i ciągłe ich doskonalenia;
nauka nowych stylów pływackich; kształtowanie podstawowych cech motorycznych (wytrzymałość, szybkość); kształtowanie świadomości wpływu pływania na korzyści zdrowotne organizmu: dotlenienie, uodpornienie organizmu, usprawnianie krążenia, prawidłowa praca serca i płuc, zapobieganie i korygowanie wad postawy, aktywizowanie większej grupy mięśniowej niż jakakolwiek inna dyscyplina sportowa.
Kształtowanie pożądanych cech osobowościowych, takich jak: odwagi, zdyscyplinowania. Kształtowanie rozwoju społecznego: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie; to wyzwalanie pozytywnych emocji, przezwyciężanie lęków. Pływanie dla wielu może stać się nawet sportem całego życia, a dla innych wspaniałą formą wypoczynku.

OBSZAR 5

W obszarze V zrealizowano następujące zadania:


1. Pozalekcyjne zajęcia piłki nożnej.
2. Pozalekcyjne zajęcia zapasów.
3.Klasowe wyjścia na lodowisku.

Piłka nożna – zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia sportowe piłki nożnej wpisują się w realizację działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, których głównym celem jest "wszechstronny rozwój osobowy ucznia". Głównym celem zajęć jest opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play". Uczestnicząc w zajęciach uczniowie zaspokajają swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej, a także mogą sprawdzić się we współzawodnictwie i zdrowej rywalizacji.
Zajęcia kształtują również postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Realizacja celów zajęć zapewnia uczniom kształtowanie ich sprawności motorycznej: koordynacji ruchowej, gibkości, szybkości, siły, wytrzymałości.
Przewodnim celem zajęć obok aktywności ruchowej uczniów jest edukacja piłkarska młodych zawodników. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas I- III, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Ciekawostką jest to, iż w składzie piłkarskim są również dziewczynki.

Zapasy w stylu klasycznym w „Szkole na Ostrogu”

Zapasy podobnie jak inne omawiane w poszczególnych obszarach aktywności ruchowe to doskonały trening ogólnorozwojowy dla całego ciała. Kształtują przede wszystkim siłę i spryt, a także systematyczność, rywalizację w duchu fair play i wytrwałość w dążeniu do celu. Treningi zapaśnicze uczą różnego rodzaju padów, co przydaje się dziecku w codziennym życiu np. podczas upadku na lodzie i przyczynia się bezpośrednio do znacznie mniejszej ilości kontuzji. Zapasy maja również ogromny wpływ na rozwój psychiczny, małego człowieka, ponieważ uczą go wytrzymałości psychicznej, odporności na stres, dużej zdolności koncentracji, a przede wszystkim panowania nad strachem. Wszystkie te umiejętności przydają się w późniejszym życiu. Zajęcia te są również drogą do osiągania sukcesów, a czasami radzenia sobie z porażką. Zapasy w stylu klasycznym w „Szkole na Ostrogu” prowadzone są w formie zajęć pozalekcyjnych. Treningi odbywają się pięć razy w tygodniu przez cały rok szkolny w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI i cieszą się niesłabnącym powodzeniem.

Wyjścia klasowe na lodowisko.

Najwyższy czas i dobra okazja, aby pochwalić się sztucznym lodowiskiem w naszym mieście, które znajduje się nawet w naszej dzielnicy „Ostróg” . Lodowisko nazywa się „Piastor” i jest wspaniałym miejscem zimowej rozrywki i rozwoju aktywności ruchowej. Wspólne klasowe wyjścia na lodowisko są wspaniałą formą integracji zespołu klasowego i dlatego chętnie organizowane są przez wychowawców i uczniów. Z takiej formy aktywnego spedzania czasu skorzystali uczniowie klas piątych. Prócz roli integracyjnej zajęcia na lodowisku sprzyjają rozwojowi ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, nabywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych, są szansą samorealizacji i próby oceny własnych możliwości. Kolejne realizowane cele i założenia to: wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, modelowanie ładnej sylwetki); propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku), doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa na lodzie, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
hartowanie i uodpornienie organizmu. Z lodowiska można korzystać w okresie zimowym tj. od końca listopada do połowy marca. Jest to okres kiedy spada aktywność fizyczna dzieci powodując równocześnie obniżenie zdobytej latem sprawności i wydolności fizycznej. Intensywny ruch odbywający się na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka: polepsza wentylację płuc, wzmacnia ogólną przemianę materii, hartuje organizm. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia dzieciom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości.
OBSZAR 7

W obszarze VII zrealizowano następujące zadania:


1. Działalność Studia Olimpijskiego „Szkoły na Ostrogu”, „Klubu Kibica” i „tańczące przerwy”.
2. Aktywne przerwy: turniej mikołajkowy dla klas I-III; piłka nożna chłopców; dwa ognie dziewcząt; witanie wiosny skokami na skakankach.
3. Zajęcia taneczno – muzyczno – teatralne.

Studio olimpijskie , „Klub Kibica” i tańczące przerwy.

W poniedziałkowy poranek 10 lutego 2014. r. na korytarzu szkolnym rozpoczęło swoją działalność studio olimpijskie „Szkoły na Ostrogu - Sochi 2014”. Na dużym ekranie od wczesnych godzin porannych do ostatnich lekcji oglądać można było transmisje z poszczególnych konkurencji. W ramach studia prężnie działał „Klub Kibica”. Najwięcej emocji wywoływały oczywiście starty Polaków. Szkolne mury zadrżały , kiedy okazało się, ze Kamil Stoch zdobył złoty medal. Kilka razy powtarzaliśmy obrazy z tego wielkiego wydarzenia skandując Kamil, Kamil, Kamil, a potem Polska - Biało-Czerwoni !!!. Kibice oddawali hołd naszym sportowcom i zwycięzcom ubierając się w biało-czerwone kolory i , układając hasła i okrzyki np. SP1 i Justyna to jedna drużyna; Przez Polskę przeszło tsunami-trzeci medal już za nami itd.. „Klub Kibica” i Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na plakat dot. olimpiady. Do dzisiaj oglądać można wystawę prac uczniowskich. Twórcy wyróżnionych prac otrzymali dyplomy na apelu. „Klub Kibica” gorąco zachęcał do oglądania transmisji z paraolimpiady, ponieważ tematyka niepełnosprawności jest nam bliska , gdyż jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi. Na zakończenie swojej działalności „Klub Kibica” miał zaszczyt zaprezentować się dorosłej społeczności szkolnej czyli rodzicom uczniów na podsumowaniu pierwszego półrocza. Uczniowie zaprezentowali układy choreograficzne z tańczących przerw i przekazali tym samym rodzicom atmosferę , jaka towarzyszyła nam podczas trwania Studia Olimpijskiego.
Najważniejsze sukcesy działania Studia Olimpijskiego i „Klubu Kibica” „Szkoły na Ostrogu” to tworzenie wielkiej wspólnoty szkolnej, wzajemnego poszanowania, współtworzenia ciekawych inicjatyw, zaangażowania się w działania na rzecz całej społeczności szkolnej, promocji ciekawych dyscyplin sportowych, wspólnego przeżywania , podziwiania sportowców za wolę walki, wiara w zwycięstwo. „Klub Kibica” był bardzo aktywny również ruchowo.
Wielkie niespożyte zapasy energii wyładowywaliśmy w tańcu podczas „Tańczących przerw”. To już u nas tradycja. Tę ciekawa formę ruchu rozpropagowaliśmy kilka lat temu. Naszym pomysłem zainteresowały się nawet media. Byliśmy w telewizji – w „Teleekspresie”
a wywiady z organizatorami i prowadzącymi te zajęcia ruchowe ukazały się w rozgłośniach radiowych oraz prasie lokalnej. Układy choreograficzne opracowują sami uczniowie. Tańczy cała szkoła. Obecnie mieliśmy kolejna edycję „Tańczących przerw” , których inspiracja były oczywiście Igrzyska Olimpijskie Sochi 2014. To wspaniała aktywność fizyczna między lekcjami.

Aktywne przerwy w „Szkole na Ostrogu”

- turniej mikołajkowy dla klas I-III;
- piłka nożna chłopców;
- dwa ognie dziewcząt;
- wiosenne skoki przez skakankę

Aktywne przerwy w „Szkole na Ostrogu” to nie tylko taniec. Spotkanie z Mikołajem urozmaiciliśmy organizacją turnieju mikołajkowego dla klas młodszych. Rozegrano różne konkurencje: skoki przez skakankę, biegi z przyborem, rzuty do celu, przeskoki przez ławeczkę i wiele innych. Oceniany był również doping drużynowy i współpraca w grupie. Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy. W miesiącu listopadzie rozegrane zostały na przerwach mecze piłki nożnej chłopców klas IV, następnie klas V i VI. Po piłce nożnej przyszedł czasz na dwa ognie dziewcząt. Mecze podobnie jak wcześniej rozegrano w kategoriach wiekowych. Kolejny sposób na aktywne przerwy to powitanie wiosny na skakance. Uczniowie w czasie długich przerw przy dźwiękach aktualnych dynamicznych przebojów skakali na skakankach indywidualnie lub grupowo. Aktywne przerwy to wspólna zabawa, ciekawa forma spędzania szkolnego czasu, pomysł na zabawy podwórkowe, integracja uczniowska, nauka współpracy i współodpowiedzialności za drużynę. Uczniowie prezentowali swoją szybkość , zwinność, zręczność i wiele innych sprawności. Uczyli się zdrowej rywalizacji i wyzwalali nadmiar energii.

Zajęcia taneczno- muzyczno- teatralne.

Nowością w tym roku szkolnym (2013/2014) są zajęcia taneczno- muzyczno- teatralne dla klas I –III, które odbywają się raz w tygodniu. Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy wiekowe. Zajęcia to przede wszystkim ruch: taneczny i sceniczny. Dzieci mają okazję poćwiczyć i bardzo się zmęczyć. To również możliwość zaistnienia na scenie w blasku kolorowych świateł i poczucia satysfakcji z najmniejszych sukcesów. Celem zajęć muzyczno- taneczno- teatralnych jest wszechstronny i harmonijny rozwój oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków. Zabawa w teatr stanowi szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla uczniów klas młodszych- teatr uczy, bawi i wychowuje, spełnia funkcję terapeutyczną.
Zajęcia taneczno- muzyczno- teatralne mają na celu rozbudzić u dzieci zamiłowanie do muzykowania, tańca, występów. Rozwijają umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką, autoprezentacji. Zajęcia te mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na ogólny rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

Spośród wielu walorów zajęć wyróżnić należy :
• Kształtowanie podstawowych umiejętności muzycznych, tanecznych, teatralnych;
• Rozwijanie sprawności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
• Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.
• Kształtowanie poczucia rytmu.
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
• Nauka autoprezentacji, ośmielanie do działania.
• Rozwijanie kreatywności dziecka.
• Wyrabianie pamięci i wyobraźni ruchowej.
• Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w danym działaniu.
• Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole.
• Kształtowanie umiejętności odreagowania stresów szkolnych i rodzinnych.

Najmłodsi uczestnicy zajęć mają już swój publiczny występ za sobą, bowiem wzięli udział w programie tanecznym „Klubu Kibica Szkoły na Ostrogu” zaprezentowanym na spotkaniu z rodzicami, na podsumowaniu pierwszego półrocza. Po występie uczniowie otrzymali gorące brawa i pochwały od publiczności. Zajęcia taneczno- muzyczno-teatralne to kolejna propozycja zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej, odkrywania swoich pasji, zainteresowań, a przede wszystkim talentów.


e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
LearningApps
Facebook
Projekty innowacyjne
-Language @mosphere
-Koło Noblisty
-Akademia Myśli Twórczej

- Robotyka

- Destination Imagination
- Teatr Cieni
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
Szkoła w Ruchu
RODO
Kreatywni z Ostroga