7,277,025 unikalnych wizyt
Wytyczne dla klas 1-3
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 3.05.2021r.

Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Przyszli Pierwszoklasiści
Ósmoklasisto!
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Szkolne ważenie
Szkolne ważenie w SP 1

zorganizowane w ramach programu Comenius, I etap: „Wiewm , co jem”

Ogółem przebadano 269 uczniów naszej szkoły z kl. I – V.
W kl. I – szej 62 uczniów / dz.- 35, chł. – 27/.
W kl. II – giej 62 uczniów / dz. – 32, chł. – 30/.
W kl. III – ciej 51 uczniów / dz. – 20, chł. – 31/.
W kl. IV – tej 38 uczniów / dz.- 17, chl. – 21/.
W kl. V – tej 56 uczniów / dz.- 24, chł. – 32/.


Wnioski:

1. Pomiary zarówno masy ciała jak i wzrostu zostały naniesione na siatki centylowe.
Analizując te wykresy możemy zaobserwować, iż uczniowie kl. I i II są do siebie bardzo zbliżeni zarówno wagowo jak i wzrostowo. Natomiast wśród III , IV i V –stów obserwujemy większą rozbieżność.

2. W każdym roczniku możemy zaobserwować takie same proporcje wagowe i wzrostowe u dziewcząt i chłopców.

3. We wszystkich rocznikach mamy pojedyncze przypadki uczniów z nadwagą:
- kl. I – sza 1 dz., 1 chł.,
- kl. II –ga 2 dz., 2 chł.,
- kl. III –cia 1 dz., 2 chł.,
- kl. IV – ta 3 dz., 4 chł.,
- kl. V – ta 1 dz., 2 chł.

4. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów możemy stwierdzić iż uczniowie naszej
szkoły poza pojedynczymi przypadkami./ 7% z pośród wszystkich badanych/ ma
nadwagę, pozostali utrzymują normę.


e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga