7,276,584 unikalnych wizyt
Wytyczne dla klas 1-3
Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 3.05.2021r.

Procedury bezpieczeństwa Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Przyszli Pierwszoklasiści
Ósmoklasisto!
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Poczytaj mi, proszę.
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Tydzień Otwartych Drzwi
Raciborskie szkoły średnie zapraszają ósmoklasistów! Tegoroczne „Drzwi Otwarte” w raciborskich
placówkach ponadpodstawowych odbędą się w wersji online!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22 - 26 marca, transmisja każdego dnia rozpocznie się o godzinie
9:00. W ciągu Tygodnia Otwartych Drzwi zaprezentowane zostaną: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu w skład, którego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza i Liceum
Sztuk Plastycznych, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik",Zespół Szkół Ekonomicznych. Każdego dnia zaprezentuje się jedna szkoła.



Formuła Tygodnia Otwartych Drzwi to m. in. wywiady z dyrektorami, wirtualne spacery po szkołach,
materiały przygotowane przez uczniów, wypowiedzi nauczycieli, absolwentów oraz mnóstwo atrakcji w
postaci quizów z nagrodami, które będą przeprowadzane każdego dnia. Jednym słowem wszystko to, co
jest potrzebne do dobrego wyboru szkoły, w ciekawej i dynamicznej formie.
Festiwal będzie transmitowany na stronie https://inspiraton.nowiny.pl/dniotwarte
Zachęcamy do udziału w transmisji zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.

Prezentacje szkół odbędą się wg następującego harmonogramu:

22 marca – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
23 marca – II Liceum Ogólnokształcące
24 marca – Zespół Szkół Ekonomicznych
25 marca – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
26 marca - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 “Mechanik”


Organizatorzy Tygodnia Otwartych Drzwi:
Powiat Raciborski oraz Wydawnictwo Nowiny

Partnerzy projektu:
Powiat Raciborski, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Raciborzu.


Z poważaniem,
Katarzyna Maciejowska
specjalista ds. promocji
kom. +48 668 191 014
e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga