7,614,545 unikalnych wizyt
Bip
wejdź na stronę bipraciborz/sp1

Bezpieczna szkoła

Procedury bezpieczeństwa
od 17.05.2021r.

Prezentacja MEN
Wytyczne GIS dla szkół
Zasady nauczania zdalnego
Nawigacja
Strona główna
Misja Szkoły
Znajdź na mapie
Szkoła okiem kamery

Dla rodziców
Rada Rodziców
Harmonogram spotkań
Jak usprawiedliwiać?
Bezpieczny Internet
Ubezpieczenie Ucznia
Internet: 10 porad
Narodowy Program Rozwoju_Czytelnictwa

Dla uczniów
Plan lekcji
Hymn szkoły
Szkolny kalendarz
Mój bezpieczny Internet
Artykuły
Pielęgniarka

Kadra pedagogiczna
Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Pomoc psych-ped
Pedagog
Logopeda
Psycholog

Biblioteka
Biblioteka
Regulamin biblioteki
Darmowe podręczniki

Świetlica
Świetlica szkolna
Świetlica środowiskowa

Stołówka
Stołówka szkolna
Tygodniowy jadłospis

Szkolne prawo
Regulamin SP1
Ocenianie zachowania
Mistrz dobrych manier
Prymus SP1
Sportowiec Szkoły
Regulamin SU
Plan pracy wychowawczej
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Procedury powypadkowe
Raporty z ewaluacji
Szukaj

Kontakt z adminem
Działania profilaktyczno -wychowawcze
Szkolny Klub Wolontariatu
Działania charytatywne
Pedagog radzi
Szkoła dla Rodziców
Profilaktyka i psychoedukacja
Dziecko w sieci
Poczytaj mi, proszę.
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r. (wtorek)

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.

3. Klasyfikacja śródroczna 22 stycznia 2021 r.

4. Ferie zimowe 04 - 17 stycznia 2021 r.


5. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

6. Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2


7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

8. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.


na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) § 5.1.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 7 dni;

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu są:

2 listopada 2020 r.

30 kwietnia 2021 r.

4 maja 2021 r.

25 – 27 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.


W tych dniach w szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
e-Dziennik
Biblioteka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Każdy może kodować
Programujemy
Bądź kreatywny
Facebook
Projekty UE
Comenius
-My healthy lifestyle...

POKL
-KomPAS
-Nauka bez tajemnic
-Be Smart, My Student!

Euroregion Silesia
- Sport w sztuce...
- Wspólna nauka...
- Taniec bez granic
- Twarzą w twarz...

Projekty systemowe
-Indywidualizacja...
- TIK Tak
RODO
Kreatywni z Ostroga